Quyền lợi được hưởng khi tham gia bảo hiểm trọn đời

Quyền lợi được hưởng khi tham gia bảo hiểm trọn đời

Bảo hiểm trọn đời thuộc 1 trong 7 loại bảo hiểm nhân thọ, là sản phẩm được nhiều người yêu thích do những lợi ích mà nó đem lại. Vậy bảo hiểm nhân thọ trọn đời là gì? Người tham gia bảo hiểm trọn đời sẽ được hưởng những quyền lợi nào? Bài viết dưới

Bảo hiểm trọn đời thuộc 1 trong 7 loại bảo hiểm nhân thọ, là sản phẩm được nhiều người yêu thích do những lợi ích mà nó đem lại. Vậy bảo hiểm nhân thọ trọn đời là gì? Người tham gia bảo hiểm trọn đời sẽ được hưởng những quyền lợi nào? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn giải đáp các câu hỏi trên.

Bảo hiểm trọn đời là gì?

Bảo hiểm trọn đời được xem là một dạng của bảo hiểm nhân thọ, còn có cái tên khác là bảo hiểm nhân thọ trường sinh. Khi tham gia bảo hiểm trọn đời, người được bảo hiểm chắc chắn sẽ được trả tiền bảo hiểm. Vì theo hợp đồng này, căn cứ để doanh nghiệp trả tiền là sự kiện chết của người được bảo hiểm xảy ra bất kỳ lúc nào.

Quan hệ hợp đồng bảo hiểm trọn đời mang tính dài hạn vì không giới hạn thời gian hiệu lực của hợp đồng. Tại một số quốc gia, người sở hữu đơn bảo hiểm trọn đời được pháp luật cho phép sử dụng để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự. Dựa theo tính dài hạn của bảo hiểm trọn đời mà bên bảo hiểm có thể sử dụng các khoản phí để đầu tư và chia lãi cho bên mua bảo hiểm.

Quyền lợi được hưởng từ bảo hiểm trọn đời

1. Quyền lợi bảo hiểm tử vong – quyền lợi cơ bản

Nếu người được bảo hiểm mất trong thời gian bảo hiểm trọn đời có hiệu lực, công ty bảo hiểm sẽ chi trả số tiền bảo hiểm (mệnh giá sản phẩm bảo hiểm) cho người thụ hưởng. Hợp đồng của gói bảo hiểm này đến đây là chấm dứt.

Trong một số trường hợp, số tiền chi trả cho việc người được bảo hiểm qua đời sẽ không còn hoặc không còn nguyên vẹn nếu đã được chi trả cho quyền lợi bảo hiểm thương tật toàn bộ và vĩnh viễn.

2. Quyền lợi bảo hiểm thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

Quyền lợi này có trong hầu hết các sản phẩm bảo hiểm trọn đời hiện nay. Nếu trước một mức tuổi nhất định (ví dụ 65 tuổi), người được bảo hiểm bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chi trả một phần hoặc toàn bộ mệnh giá sản phẩm bảo hiểm cho người được bảo hiểm.

Tùy theo điều khoản đã ký kết, hợp đồng bảo hiểm trọn đời có thể chấm dứt từ thời điểm quyết định chi trả này.

Số tiền bảo hiểm được trả một lần hoặc nhiều lần. Nếu người được bảo hiểm mất trước khi việc chi trả hoàn tất, số tiền bảo hiểm còn lại sẽ được thanh toán dứt điểm trong một lần.

3. Quyền lợi đáo hạn hợp đồng bảo hiểm

bảo hiểm trọn đời

Khi người được bảo hiểm tiếp tục sống qua mốc tuổi quy định trong hợp đồng (95, 99 hoặc 100… tuổi), hợp đồng bảo hiểm trọn đời đáo hạn (tức hết hạn) và chấm dứt.

Khi đó, người được bảo hiểm được nhận lại toàn bộ tài khoản bảo hiểm, tức là tổng số tiền đã đóng từ đầu, sau khi trừ đi phí tạo lập hợp đồng, phí quản lý hợp đồng và một số chi trả khác trước đây… theo thỏa thuận giữa người mua bảo hiểm và doanh nghiệp cung cấp bảo hiểm được quy định rõ trong hợp đồng.

4. Quyền lợi hưởng lãi chia

Tùy theo thỏa thuận ký kết, đa phần các hợp đồng bảo hiểm trọn đời hiện nay đều cho người được bảo hiểm quyền lợi hưởng lãi tích lũy trên số tiền bảo hiểm đã đóng. Mức lãi suất có thể thay đổi dựa vào thực tế nhưng không thấp hơn mức lãi suất đầu tư tối thiểu cam kết trong hợp đồng bảo hiểm.

Tiền lãi tích lũy này được hoàn lại cùng với quyền lợi đáo hạn hợp đồng bảo hiểm. Đôi khi tiền lãi này cũng được hoàn lại cùng với quyền lợi bảo hiểm tử vong hoặc quyền lợi thương tật toàn bộ và vĩnh viễn.

5. Quyền lợi giá trị hoàn lại

Sau một khoảng thời gian quy định (ví dụ, 2 năm), bên mua có thể hủy hợp đồng bảo hiểm trọn đời và nhận về số tiền đã đóng sau khi trừ đi một số loại phí. Điều khoản về cách hủy hợp đồng, các phí sẽ trừ vào tài khoản và số tiền nhận lại được thể hiện rõ ràng trong điều khoản hợp đồng bảo hiểm.

Ngoài ra, bên mua có thể nhận lại thêm phần lãi tích lũy tính đến thời điểm hủy, theo thỏa thuận ban đầu giữa bên mua và doanh nghiệp bảo hiểm.

Nguồn: Tổng hợp

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos