Phương án tích lũy – sinh lời phù hợp với bạn

Phương án tích lũy – sinh lời phù hợp với bạn

Giữa bảo hiểm nhân thọ và gửi tiết kiệm ngân hàng, đâu là phương án tích lũy – sinh lời phù hợp với bạn? Sau quá trình làm việc vất vả lâu dài và dành dụm được một số tiền đáng kể, đa số mọi người sẽ có xu hướng mang số tiền nhàn rỗi

Giữa bảo hiểm nhân thọ và gửi tiết kiệm ngân hàng, đâu là phương án tích lũy – sinh lời phù hợp với bạn?

Sau quá trình làm việc vất vả lâu dài và dành dụm được một số tiền đáng kể, đa số mọi người sẽ có xu hướng mang số tiền nhàn rỗi này đi đầu tư sinh lời hoặc để phòng bị cho tương lai, thông qua hai hình thức phổ biến là gửi tiết kiệm hoặc mua bảo hiểm nhân thọ.

Tuy nhiên, do cả hai đều có những ưu, nhược điểm riêng và cơ bản là khác nhau về bản chất, vẫn có rất nhiều người băn khoăn đặt ra câu hỏi – Nên mua bảo hiểm nhân thọ hay gửi tiết kiệm?

Bảo hiểm nhân thọ và tiền gửi tiết kiệm có gì giống nhau?

Thứ nhất, mua bảo hiểm nhân thọ và gửi tiết kiệm đều là những phương án tài chính cần thiết cho cuộc sống mỗi người, tạo tương lai ổn định cho người lao động, góp phần phát triển kinh tế đất nước. Vì vậy, cả 2 hình thức đều được nhà nước bảo vệ và khuyến khích.

Thứ hai, cả hai hình thức đều là các phương thức tiết kiệm và đầu tư an toàn cho mọi người. Với số tiền nhàn rỗi của mình, bạn thực hiện đóng vào 1 trong 2 hình thức này để được hưởng những quyền lợi nhất định.

Thứ ba, khi kết thúc thời hạn, người gửi tiền sẽ nhận được lại được tiền gốc và thêm một khoản lãi từ các quỹ đầu tư của tổ chức.

Như vậy, hai hình thức mua bảo hiểm nhân thọ và gửi tiết kiệm ngân hàng mang bản chất hoàn toàn khác nhau, nên rất khó để có thể so sánh loại hình nào có lợi hơn. Đối với gửi tiền tiết kiệm, bạn sẽ chỉ được đảm bảo chia lãi trên toàn bộ số tiền bạn gửi trước đó và không có quyền lợi bảo vệ khi xảy ra sự kiện bảo hiểm để đảm bảo tài chính cho tương lai.

Khi tham gia bảo hiểm nhân thọ, bạn sẽ vừa được hưởng quyền lợi bảo vệ trước rủi ro (tử vong hoặc Thương tật toàn bộ vĩnh viễn) vừa được hưởng quyền lợi tích lũy. Nếu bạn không may gặp rủi ro (tử vong hoặc Thương tật toàn bộ vĩnh viễn), thì khoản tiền được Công ty bảo hiểm chi trả sẽ hỗ trợ bạn và người thân vượt qua khó khăn về tài chính ngay cả khi bạn mới tham gia một thời gian ngắn hay mới đóng một hoặc vài kỳ phí bảo hiểm. Trường hợp may mắn sự kiện bảo hiểm không xảy ra thì giá trị HĐ sẽ trở thành một khoản tiết kiệm của bạn.

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos