Hé lộ những điều cần biết về bảo hiểm tử kỳ

Hé lộ những điều cần biết về bảo hiểm tử kỳ

Bảo hiểm tử kỳ là giải pháp tài chính trước rủi ro tử vong được khá nhiều người quan tâm nhờ ưu điểm mức phí tham gia thấp và bồi thường cao. Bài viết dưới đây sẽ cho bạn cái nhìn tổng quan và những thông tin cần biết về loại bảo hiểm này. Bảo

Bảo hiểm tử kỳ là giải pháp tài chính trước rủi ro tử vong được khá nhiều người quan tâm nhờ ưu điểm mức phí tham gia thấp và bồi thường cao. Bài viết dưới đây sẽ cho bạn cái nhìn tổng quan và những thông tin cần biết về loại bảo hiểm này.

Bảo hiểm tử kỳ là gì?

Bảo hiểm tử kỳ là một loại hình bảo hiểm nhân thọ, có quyền lợi cốt yếu là bảo vệ tài chính trước rủi ro tử vong trong một khoản thời gian nhất định. Khi đó, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ trả tiền cho người thụ hưởng nếu người được bảo hiểm qua đời trong khi hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực.

Trong trường hợp đáo hạn hợp đồng mà người được bảo hiểm vẫn còn sống thì doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không có nghĩa vụ thanh toán bất kỳ khoản tiền nào. Kể cả khi người được bảo hiểm qua đời sau 1 ngày kể từ ngày đáo hạn hợp đồng thì trách nhiệm trả tiền của công ty cũng không còn tồn tại.

Đặc điểm của bảo hiểm tử kỳ

Bảo hiểm tử kỳ có các đặc điểm như sau:

 • Quyền lợi cốt lõi của bảo hiểm tử kỳ là bảo vệ tài chính trước rủi ro tử vong. Theo đó, nếu người được bảo hiểm không may tử vong trong khi hợp đồng có hiệu lực, công ty bảo hiểm sẽ chi trả một số tiền bồi thường theo thỏa thuận trong hợp đồng. 
 • Bên cạnh đó, hiện nay nhiều sản phẩm bảo hiểm tử kỳ còn tăng phạm vi bảo vệ với quyền lợi thương tật toàn bộ và vĩnh viễn.
 • Mục đích của bảo hiểm tử kỳ là bảo vệ thuần túy, không có yếu tố tiết kiệm – tích lũy hay chăm sóc sức khỏe.
 • Thời gian hưởng quyền lợi bảo hiểm tử kỳ thường là thời hạn hợp đồng bảo hiểm. Do đó, cần lưu ý thời điểm đáo hạn cũng là lúc hợp đồng bảo hiểm sẽ chấm dứt và không có quyền lợi bảo hiểm nào được chi trả cho người tham gia.
 • Bảo hiểm tử kỳ không có giá trị hoàn lại.

Các loại bảo hiểm tử kỳ

Bảo hiểm tử kỳ có nhiều loại khác nhau:

 • Bảo hiểm tử kỳ cố định: Đây là loại bảo hiểm có mức phí bảo hiểm thấp và cố định trong suốt thời hạn hợp đồng. Bảo hiểm có hiệu lực trong một khoảng thời gian nhất định và không có giá trị hoàn lại sau khi hết hạn hợp đồng.
 • Bảo hiểm tử kỳ có thể tái tục: Với sản phẩm bảo hiểm này, người tham gia có thể tái tục hợp đồng bảo hiểm vào thời điểm đáo hạn mà không cần phải kiểm tra sức khỏe. Mức phí sau khi tái tục sẽ tăng lên, phụ thuộc vào độ tuổi hiện tại của người được bảo hiểm.
 • Bảo hiểm tử kỳ giảm dần: Đặc điểm của bảo hiểm tử kỳ giảm dần là số tiền bồi thường bảo hiểm sẽ giảm dần hàng năm theo thời hạn hợp đồng. Thời hạn nộp phí có thể ngắn hơn thời hạn của hợp đồng bảo hiểm và mức phí đóng sẽ thấp hơn bảo hiểm tử kỳ cố định.
 • Bảo hiểm tử kỳ tăng dần: Khác với sản phẩm bảo hiểm tử kỳ giảm dần, dạng bảo hiểm này sẽ có số tiền bồi thường tăng theo tỷ lệ % nhất định (quy định tại hợp đồng bảo hiểm). Mức phí bảo hiểm tử kỳ tăng dần cao hơn so với bảo hiểm tử kỳ cố định và có thể tái tục cho đến khi giới hạn độ tuổi tham gia.
 • Bảo hiểm tử kỳ có thể chuyển đổi: Với loại bảo hiểm này, người tham gia có thể yêu cầu chuyển đổi thành một phần hay toàn bộ bảo hiểm tử kỳ thành bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp hay trọn đời. Mức phí đóng mỗi năm sẽ cao hơn và người tham gia phải chịu mức phí chuyển đổi hợp đồng bảo hiểm.
 • Bảo hiểm thu nhập gia đình: Bảo hiểm tử kỳ thu nhập gia đình có mức phí thấp với đặc điểm là số tiền bồi thường bảo hiểm (khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra) sẽ được chia thành các khoản nhỏ, trả dần theo định kỳ đến khi hợp đồng bảo hiểm hết hạn hoặc người thụ hưởng đến một độ tuổi nhất định.

Khi nào nên mua bảo hiểm tử kỳ 

Dưới đây là một số trường hợp bạn nên mua bảo hiểm tử kỳ:

 • Bạn là người trụ cột, nguồn thu nhập chính trong gia đình.
 • Bạn quan tâm đến sức khỏe và tính mạng của bản thân.
 • Bạn muốn có một giải pháp dự phòng rủi ro tài chính với chi phí thấp nếu chẳng may bản thân xảy ra sự cố.
 • Bạn có tiền gửi ngân hàng, có thể kết hợp với bảo hiểm tử kỳ để đem lại thu nhập dài hạn cao hơn so với bảo hiểm đầu tư. Rủi ro mất tiền ở loại hình này hầu như không có.

Có thể thấy, sản phẩm bảo hiểm tử kỳ được sinh ra với mục đích mang đến quyền lợi và những giá trị tốt đẹp cho người tham gia. Mong rằng sau bài viết này, bạn có thể chọn được gói bảo hiểm tử kỳ phù hợp với tài chính và mong muốn của bản thân và gia đình.

Nguồn: Tổng hợp

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos