Những điều bạn cần biết về hoàn trả phí bảo hiểm

Những điều bạn cần biết về hoàn trả phí bảo hiểm

Trong một số trường hợp, công ty bảo hiểm phải hoàn trả số tiền phí bảo hiểm cho người mua. Vậy hoàn trả phí bảo hiểm là gì? Khi nào thì người tham gia bảo hiểm được hoàn trả phí? Bài viết dưới đây sẽ đưa ra câu trả lời cụ thể cho vấn đề

Trong một số trường hợp, công ty bảo hiểm phải hoàn trả số tiền phí bảo hiểm cho người mua. Vậy hoàn trả phí bảo hiểm là gì? Khi nào thì người tham gia bảo hiểm được hoàn trả phí? Bài viết dưới đây sẽ đưa ra câu trả lời cụ thể cho vấn đề này.

Hoàn phí bảo hiểm là gì?

Để hiểu được hoàn phí bảo hiểm là gì, trước tiên, ta cần đi tìm hiểm định nghĩa của phí bảo hiểm. Phí bảo hiểm là khoản tiền mà bên mua bảo hiểm phải đóng cho doanh nghiệp bảo hiểm theo thời hạn và phương thức do các bên thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm. 

Nếu sự kiện trong hợp đồng bảo hiểm xảy ra, công ty bảo hiểm sẽ chi trả số tiền bảo hiểm cho bên mua theo đúng điều khoản đã được thỏa thuận. 

Hoàn phí bảo hiểm là hoàn lại số tiền bảo hiểm chưa được sử dụng mà bên mua đã đóng trong suốt khoảng thời gian tham gia bảo hiểm. Trong trường hợp bên mua bảo hiểm tử vong mà chưa nhận được quyền lợi bảo hiểm do những giới hạn về rủi ro không nằm trong phạm vi bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm sẽ phải hoàn phí bảo hiểm.

Quy định pháp luật về hoàn phí bảo hiểm

Bên mua và bên bán sẽ phải căn cứ vào các quy định hợp đồng bảo hiểm và pháp luật để giải quyết những trường hợp hoàn phí bảo hiểm. Dưới đây là một số quy định của pháp luật bạn cần nắm rõ:

  1. Theo Điểm D Khoản 1 Điều 17 Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 có quy định quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm:

d) “Từ chối trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc từ chối bồi thường cho người được bảo hiểm trong trường hợp không thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm hoặc trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm;”

  1. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 24 Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 về hậu quả pháp lý của việc chấm dứt hợp đồng bảo hiểm:

“Trong trường hợp chấm dứt hợp đồng bảo hiểm theo quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này, doanh nghiệp bảo hiểm phải hoàn lại phí bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm tương ứng với thời gian còn lại của hợp đồng bảo hiểm mà bên mua bảo hiểm đã đóng phí bảo hiểm, sau khi đã trừ các chi phí hợp lý có liên quan đến hợp đồng bảo hiểm.”

Bài viết trên đây đã cung cấp định nghĩa cũng như những quy định pháp luật về hoàn trả phí bảo hiểm, hi vọng các thông tin này có ích cho bạn khi tham gia bảo hiểm. 

Nguồn: Tổng hợp

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos